Đầu Karaoke BTE S650 New

Liên hệ

Khởi động năm 2018 Công ty CP BTE đã ra mắt loạt sản phẩm mới với những cải tiến mang tính đột phá, dẫn đầu xu hướng công nghệ karaoke. Một trong số đó là đầu BTE S650 New.